Towary pomocy humanitarnej

LunaJets pomoże Ci wynająć prywatny odrzutowiec i sprawnie zareagować na sytuacje kryzysowe w różnych zakątkach świata. Organizujemy dostawę zapasów i ciężkiego sprzętu w rejonach dotkniętych katastrofami żywiołowymi, takimi jak powodzie, huragany, czy trzęsienia ziemi, na żądanie organizacji pozarządowych, agencji rządowych i grup pomocy. Jeśli potrzebujesz transportu towarów pomocy humanitarnej, możesz na nas liczyć.